Seviye 2 Soru 14

Bu soruda kullanıcıdan /tmp dizini altında bulunan sifreli.txt dosyasını açabilmek için Ali kullanıcısının /home dizini altında bulunan gizli anahtarı(private key) bulması ve bu anahtar ile sifreli.txt içeriğindeki bayrak değerine ulaşmasıydı.

Öncelikle Ali kullanıcısının terminal üzerinden history bilgisi ile sifreli.txt'nin open ssl ile şifrelendiği ve bu dosyanın yine open ssl ile şifre çözme işlemine tabi tutulması gerektiği anlaşılmalıydı.
 Ali kullanıcısının /home dizininde sakladığı anahtar sadece "ls" komutu ile görülebilir olmadığından birçok yöntem ile ulaşılabilirdi.Aşağıdaki gibi Ali kullanıcısının /home dizininde yapılan bir arama ile dosya yoluna ulaşılabilirdi.
İçerisinde gizli anahtar bulunan prv.ky dosyasına ulaşmak için farklı bir yöntemde şu şekilde gösterilebilir.

Şifre çözme işleminin gerçekleştirilebilmesi için Ali kullanıcısının şifresine de ihtiyaç vardı.Bu şifreye de yine history bilgisi içerisinde bulunan aşağıda ekran görüntüsünde olduğu gibi bir ssh bağlantı bilgi satırı bulunmaktaydı.Buradan Ali kullanıcısının şifresi elde edilmeliydi.
Gizli anahtar ve Ali kullanıcısının şifre bilgisini öğrenen yarışmacı aşağıdaki gibi şifre çözme işlemini tamamlamalydı.
Kullanıcıdan beklenen cevap: Welcome home!!